Giới thiệu trò Lotto (Xổ số)

V9BET Lotto là trò xổ số dựa trên kết quả rút banh chính thức từ 6 Nhà Đài: Xổ Số Phúc Lợi Xã Hội Trung Quốc 3D, Trùng Khánh, Giang Tây, Thượng Hải, Thiên Tân và Tân Cương.

Kết quả Cược Xổ Số V9BET là sự kết hợp 3 hoặc 5 số theo thứ tự chính xác từ Phải sang Trái và được thanh toán theo kết quả tương ứng với thời gian bốc thăm của các trang xổ số chính thức.

Người chơi có thể đặt theo 6 Nhà Đài Xổ Số như sau:

Nhà Đài Xổ Số Thời gian xổ số(GMT + 8) Thời gian giữa các lần rút (Phút) Tổng số lần rút Trang chính thức
Xổ Số Phúc Lợi Xã Hội Trung Quốc 3D福彩) 08:00PM   1 http://www.swlc.sh.cn/games/sd/index.html
Trùng Khánh (重慶) 00:30AM - 03:10AM 20 9 http://data.shishicai.cn/cqssc/haoma/
7:30AM - 11:50PM 20 50
Giang Tây (江西) 09:10AM - 11:00PM 10 84 http://data.shishicai.cn/jxssc/haoma/
Thượng Hải(上海) 10:30AM - 09:30PM 30 23 http://www.ffcp.cn/cx/SHSSL.php
Thiên Tân (天津) 09:20AM - 11:00PM 20 42 http://www.ffcp.cn/cx/TJSSC.php
 

Thời gian được tính theo giờ Bắc Kinh (GMT+8). Đường dẫn được quản lý bởi các Nhà Đài Xổ Số Chính Thức và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Luật chơi Lotto (Xổ Số)

Đối với V9BET Lotto (Xổ Số), tổng cộng có 13 loại cược như sau:

 • 1.  Tài/Xỉu tại vị trí chính xác.
 • 2.  Lẻ/Chẵn tại vị trí chính xác.
 • 3.  1 Số Đơn Xác Định
 • 4.  Tài/Xỉu cho Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
 • 5.  Lẻ/Chẵn cho Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
 • 6.  Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
 • 7.  Cách Biệt của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
 • 8.  1 Vị trí đúng tại Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
 • 9.  2 Vị trí đúng tại Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
 • 10. Trùng Lặp tại Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
 • 11. 3 Vị trí đúng (Nhóm 3x6 ) tại Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
 • 12. 3 Vị trí đúng (Nhóm 3x3 ) tại Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
 • 13. Tam Lặp tại Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị

1. Tài/Xỉu tại vị trí chính xác:

Cược đặt cho Tài hay Xỉu tại vị trí chính xác (hoặc vị trí thứ 5; hoặc vị trí thứ 4; hoặc vị trí thứ 3; hoặc vị trí thứ 2; hoặc vị trí thứ nhất).

Xỉu: các số 0, 1, 2, 3, 4
Tài: các số 5, 6, 7, 8, 9

Ví dụ: Người chơi đặt $100 vào “Tài” tại vị trí thứ 5. Kết quả là 53593, vị trí thứ 5 là số “5”, đây là số “Tài”, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 1.95 = $195

2. Lẻ/Chẵn tại vị trí chính xác:

Cược đặt cho Lẻ hay Chẵn tại vị trí chính xác (hoặc vị trí thứ 5; hoặc vị trí thứ 4; hoặc vị trí thứ 3; hoặc vị trí thứ 2; hoặc vị trí thứ nhất).

Lẻ: 1, 3, 5, 7, 9
Chẵn: 0, 2, 4, 6, 8

Ví dụ: Người chơi đặt $100 vào “Chẵn” tại vị trí thứ nhất. Kết quả là 250, vị trí thứ nhất là số “0”, đây là số “Chẵn”, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 1.95 = $195

3. 1 Số Đơn Xác Định:

Cược đặt vào một số đơn xác định bất kỳ từ 0 đến 9 (vị trí thứ năm, vị trí thứ 4, vị trí thứ 3, vị trí thứ 2, vị trí thứ nhất).

Ví dụ: Người chơi đặt $100 vào số “8” tại vị trí thứ 2. Kết quả là 16583, vị trí thứ 2 là số “8”, đây là 1 số cố định, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 8.5 = $850

4. Tài/Xỉu cho Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Cược đặt Tài/ Xỉu cho số cuối cùng của tổng 3 số tại vị trí thứ nhất, vị trí thứ 2, vị trí thứ 3.

Xỉu: 0, 1, 2, 3, 4
Tài: 5, 6, 7, 8, 9

Ví dụ Người chơi đặt $100 vào “Xỉu” cho số cuối cùng của tổng 3 số “Hàng Trăm”, “Hàng Chục”, “Hàng Đơn Vị”. Kết quả là 12345, tổng “Hàng Trăm”, “Hàng Chục”, “Hàng Đơn Vị” là 3 + 4 + 5 = 12 và số cuối cùng là “2”, đây là số “Xỉu”, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 1.95 = $195

5. Lẻ/ Chẵn cho Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Cược đặt Lẻ/ Chẵn cho số cuối cùng của tổng 3 số tại vị trí thứ nhất, vị trí thứ 2, vị trí thứ 3.

Lẻ: 1, 3, 5, 7, 9
Chẵn: 0, 2, 4, 6, 8

Ví dụ: Người chơi đặt $100 vào “Lẻ” cho số cuối cùng của tổng 3 số “Hàng Trăm”, “Hàng Chục”, “Hàng Đơn Vị”. Kết quả là 15863, tổng “Hàng Trăm”, “Hàng Chục”, “Hàng Đơn Vị” là 8 + 6 + 3 = 17 và số cuối cùng là “7”, đây là số “Lẻ”, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 1.95 = $195

6. Tổng của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị:

Cược đặt cho Tổng 3 số nằm tại vị trí thứ 3, vị trí thứ 2, vị trí thứ nhất nằm trong phạm vi cho trước hay một số cụ thể.

Ví dụ: Người chơi đặt $100 vào dãy “21-27” cho Tổng của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị . Kết quả là 19869, tổng của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị là 8 + 6 + 9 = 23 và “23” nằm trong khoảng cách từ “21 đến 27”, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 8.68 = $868

7. Cách Biệt của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Cược đặt vào cách biệt trong kết quả cụ thể của số thứ 3, thứ 2 và thứ nhất. Cách biệt của số thứ 3, thứ 2 và thứ nhất sẽ được tính dựa theo sự khác biệt giữa số lớn nhất và số nhỏ nhất trong 3 số thứ nhất, thứ 2 và thứ 3.

Ví dụ: Người chơi đặt cược $100 vào số “5” cách biệt của Hàng Trăm, Hàng Chục, Hàng Đơn Vị. Kết quả là 20166, cách biệt của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị là 6 - 1 = 5, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 5 = $500

8. 1 vị trí đúng tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị:

Cược đặt cho một số từ 0 đến 9 xuất hiện tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu số được chọn xuất hiện, bất kể vị trí nào, tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Tiền trả về sẽ không nhân với số lần xuất hiện của số được chọn trong kết quả.

Ví dụ: Người chơi đặt cược $100 vào số “8” trong các vị trí “Hàng Trăm”, “Chục”, “Đơn Vị”. Kết quả là 15867, số 8 xuất hiện trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trùng với số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 3 = $300

Nếu kết quả là 15887 hoặc 15888, tiền trả về vẫn là: $100 x 3 = $300

9. 2 vị trí đúng tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị:

Cược đặt cho hai số khác nhau từ 0 đến 9 xuất hiện tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu hai số khác nhau được chọn xuất hiện, bất kể vị trí nào, tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Tiền trả về sẽ không nhân với số lần xuất hiện của hai số khác nhau được chọn trong kết quả.

Ví dụ: Người chơi đặt cược $100 vào số “1” và “8” cho hai con số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 15187, số 1 và số 8 xuất hiện trong nhóm của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trùng với các số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 14 = $1400

10. Trùng Lặp tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị:

Cược đặt cho cặp số giống nhau từ 0 đến 9 xuất hiện tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu cặp số giống nhau được chọn xuất hiện, bất kể vị trí nào, tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị.

Người chơi đặt cược $100 vào số “3” xuất hiện Trùng Lặp tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 35383, số “3” xuất hiện 2 lần trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị; và trúng với các số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 28 = $2800

11. 3 vị trí đúng (Nhóm 3x6 ) tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị

Cược đặt cho ba số khác nhau từ 0 đến 9 xuất hiện tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu ba số khác nhau được chọn xuất hiện, bất kể vị trí nào, tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị.

Ví dụ: Người chơi đặt cược $100 vào các số “2”, “8” và “9” trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 37892, số “2”, “8” và “9” xuất hiện trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trùng với các số được chọn của người chơi, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 140 = $14000

12. 3 vị trí đúng (Nhóm 3x3 ) tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị

Cược đặt cho 1 cặp số giống nhau từ 0 đến 9; và 1 số khác cặp số trên xuất hiện tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu cặp số được chọn và số còn lại xuất hiện; bất kể vị trí nào, tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị.

Ví dụ: Người chơi đặt cược $100 vào các số “2”, “8” và “2” trong 3 chữ số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 13282, các số “2”, “8” và “2” xuất hiện trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trùng với các số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 280 = $28000

Nếu kết quả là 13228 hoặc 13822, cược sẽ thắng với tiền trả về tương tự.

13. Tam Lặp (Triple) for Hundreds, Tens, Units

Cược đặt cho một số từ 0 đến 9 xuất hiện 3 lần tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu số được chọn xuất hiện 3 lần, bất kể vị trí nào, tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị.

Ví dụ: Người chơi đặt cược $100 vào số “9” xuất hiện Tam Lặp tại Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 25999, số “9” xuất hiện 3 lần trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị; và trúng với các số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng.

Tiền trả về: $100 x 750 = $75000

Những câu hỏi thường gặp:

1. V9BET Lotto (Xổ số) là gì?

V9BET Lotto (Xổ số) là trò xổ số dựa trên kết quả rút banh chính thức từ 6 Nhà Đài: Xổ Số Phúc Lợi Xã Hội Trung Quốc 3D, Trùng Khánh, Giang Tây, Thượng Hải, Thiên Tân và Tân Cương.

Kết quả Cược Xổ Số V9BET là sự kết hợp 3 hoặc 5 số theo thứ tự chính xác từ Phải sang Trái và được thanh toán theo kết quả tương ứng với thời gian bốc thăm của các trang xổ số chính thức.


2. V9BET Lotto (Xổ số) hỗ trợ các loại tiền nào?

V9BET Lotto (Xổ số) hỗ trợ tất cả các đồng tiền trên trang V9BET.


3. Tôi đặt cược V9BET Lotto (Xổ số) như thế nào?

Quý Khách vui lòng theo các bước sau:
1. Chọn loại cược và Nhà Đài Xổ Số.
2. Nhập số tiền cược.
3. Xem lại vé cược, và nhấp “Đặt cược” để xác nhận cược.


4. Khi nào V9BET thanh toán vé cược Lotto (Xổ Số) của tôi?

Thông thường, vé cược của Quý Khách sẽ được thanh toán ngay khi chúng tôi nhận được kết quả chính thức từ Nhà Đài Xổ Số.


5. V9BET Lotto (Xổ số) lấy kết quả từ đâu?

V9BET lấy kết quả rút banh chính thức từ 6 Nhà Đài Xổ Số: Xổ Số Phúc Lợi Xã Hội Trung Quốc 3D, Trùng Khánh, Giang Tây, Thượng Hải, Thiên Tân và Tân Cương.
- Xổ Số Phúc Lợi Xã Hội Trung Quốc 3D (China SWL - 3D 3D福彩): Trang Chính Thức http://www.zhcw.com/3d/kaijiangshuju/index.shtml?type=0
- Trùng Khánh (重慶): Trang Chính Thức http://data.shishicai.cn/cqssc/haoma/
- Giang Tây (江西): Trang Chính Thức http://data.shishicai.cn/jxssc/haoma/
- Thượng Hải(上海): Trang Chính Thức http://fucai.eastday.com/LotteryNew/app_SSL.aspx
- Thiên Tân (天津): Trang Chính Thức http://www.ffcp.cn/cx/TJSSC.php
Đường dẫn được quản lý bởi các Nhà Đài Xổ Số Chính Thức và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

{{EndminDisplay}} : {{EndsecDisplay}}
{{text.HowToPlay}}
{{text.HowToPlayRules}}
{{text.GoodLuck}}
{{text.YouHave}} {{countdownTimeLeft}} {{text.SecsToConfirm}}
{{formatCurrency(rewardList[0].Amount)}} {{getRewardCurrency}}
{{rewardList[0].Churn}}x
{{text.RolloverRequired}}
{{formatCurrency(rewardList[1].Amount)}} {{getRewardCurrency}}
{{rewardList[1].Churn}}x
{{text.RolloverRequired}}
{{formatCurrency(rewardList[2].Amount)}} {{getRewardCurrency}}
{{rewardList[2].Churn}}x
{{text.RolloverRequired}}
{{messageInfo}}
{{messageInfo2}}
{{text.NextSchedule}}
{{nextDate}}
{{nextTime}}
({{timeZone}})
{{messageInfo}}
{{messageInfo2}}
{{text.NextSchedule}}
{{text.ScheduleEnd}}
{{text.YouWon}}
{{formatCurrency(acceptRewardAmt)}}{{acceptRewardCurrency}}
{{text.Churn.replace("XXX", acceptRewardChurn)}}
{{text.SendInbox}}
{{text.AreYouSureToForgo}}
{{text.NextSchedule}}
{{showNext ? nextDate:currentDate}}
{{showNext ? nextTime:currentTime}}
({{timeZone}})
{{text.LuckyPick}}
{{minDisplay}} {{text.TimeMin}}
:
{{secDisplay}} {{text.TimeSec}}
{{text.OnGoing}}
{{text.GrabYourNow}}
{{totalLeft[0]}}
{{totalLeft[1]}}
{{totalLeft[2]}} {{text.Remaining}}
{{text.ScheduleEnd}}
{{text.PackForGrab.replace("XXX", showNext ? (nextDrawDetail ? nextDrawDetail.TotalReward:0) : (drawDetail ? drawDetail.TotalReward:0))}}
{{text.PackForGrab.replace("XXX", showNext ? (nextDrawDetail ? nextDrawDetail.TotalReward:0) : (drawDetail ? drawDetail.TotalReward:0))}}